Journal of Vertebral Subluxation Research 1997

A l’any 1997 el Journal of Vertebral Subluxations Research va publicar un estudi sobre com la dura quiropràctica repercuteix a la salut, el benestar i la qualitat de vida (Roberte Blanks, RHI, Schuster, LT.); 1 Austràlia i Puerto Rico. Es van analitzar 2.818 pacients.

Els resultats van indicar que aquests pacients van mostrar significatius canvis tant en els quatre nivells de la salut (estat físic, mental/emocional, nivell d’estrès i reacció) com també a la qualitat de vida general. Tot això ens indica que la cura personal està directament relacionada amb veritables beneficis a la salut, els quals es manifesten entre un o tres mesos sota sessions quiropràctiques i s’incrementa dia a dia.

Robert Blanks, jefe d’investigació, va reunir totes aquestes dades i va dir que “quant més temps rep una persona les cures quiropràctiques, més intensos són els beneficis, tant física com emocionalment. “la quiropràctica és, sota la meva opinió, la millor cura però millorar la nostra qualitat de vida!!”