L’Informe del Supervisor d’Estat de quiropràctica de Kentucky en connexió amb el reformatori de Kentucky, Greendale, Marshall L.T, Lexington (1 de desembre de 1931).

L’informe va ser legalment realitzat, durant la primera meitat del segle passat, amb 244 nois amb greus problemes d’aprenentatge i diferents desordres emocionals.

  • Nois que van rebre ajustos de quiropràctica (244)
  • Nois que es van graduar a l’escola (54)
  • Nois als quals se’ls hi va permetre tornar a les seves cases per un comportament bo (144)
  • Quantitat de nois a Greendale (reformatori de Kentucky) al setembre de 1930, quan el programa de quiropràctica va començar (540)
  • Quantitat de nois a Greendale al desembre de 1931 (15 mesos després) (335)

Els següents fragments d’algunes de les cartes que van escriure Oficials de l’Estat degut a la seva gran sorpresa:

“ he pogut notar una important millora, tant a la condició mental com física dels nois, així com també a la conducta i amb el treball de l’escola. Per altra part, durant aquest període, s’han enviat més nois a les seves llars que durant qualsevol altre període en els últims 4 anys”

“Hem sigut testimonis de resultats que van molt més enllà del que tots esperaven en quant a la rehabilitació d’aquests nois. Els mestres i professors, voluntàriament van decidir signar una petició a la qual sol·liciten comptar amb un doctor en quiropràctica a la institució constantment”.

“dels mestres i professors: com demostren els estudis realitzats, aquells nois que van rebre ajustos de quiropràctica, milloren des del primer dia increïblement; no només en quant a salut, sinó també com estudiants, i per sobre totes les coses, van demostrar una gran diferència en quant a la seva vida moral”.