Problemes d’espatlla i cervicals, fets científics.

El dolor d’esquena és, juntament amb la grip, la primera causa de baixa laboral a Espanya. Segons un informe de l’agència Europea per la seguretat i la salut al treball, els problemes d’esquena afectaran entre el 60 i 90% de persones durant la seva vida laboral. A més, la tassa de baixes és molt elevada, del 20 al 44%. S’ha de tenir en compte que les postures dolentes de la infància avancen l’aparició de dolències lumbars en el 90% dels casos, segons un estudi de la Societat Espanyola de Cirurgia Traumatològica. Cada any es donen dos milions de consultes per dolors lumbars. A Espanya, el dolor crònic afecta gairebé el 20% de la població.

Més de 6 milions d’espanyols consumeixen antiinflamatoris. D’ells, un de cada 4, o el que és iguañ un milió i mig, acaba patint efectes gàstrics adversos degut als efectes secundaris d’aquests fàrmacs. Es calcula que la ingesta d’antiinflamatoris provoca unes 120 mil úlceres i unes 40 mil hemorràgies digestives. Aquestes xifres les recull l’informe Episer 2000, realitzat per la Societat Espanyola de Reumatologia (SER). A més, el mateix informe afirma que més 55 mil treballadors tenen absències del seu lloc de treball al menys un dia per problemes gastrointestinals, aquests mateixos trastorns provoquen més de 40 mil ingressos hospitalaris. Si comparem les despeses sanitàries que cada any genera la medicina tradicional amb les derivats de la cura quiropràctica, s’observa un estalvi considerable a més d’un augment a les tasses de salut i la qualitat de vida. La Universitat de Oland, a l’estat de Michigan, va realitzar un estudi que destaca que els pacients que van rebre exclusivament cura quiropràctica o els combinats amb tractament mèdic, van generar una despesa inferior en mil dòlars davant dels qui només es van sotmetre al tractament al·lopàtic.

A l’any 1985 a la Universitat de Saskatchevan, un estudi va demostrar que el 81% d’un grup de 283 pacients declarats com casos d’incapacitat total, al ser ajustats quiropràcticament, es van alliberar del sues símptomes després d’un temps de sessions diàries d’ajustos quiropràctics.

Per part seva, el Doctor Richard Wolf va comptar les despeses derivades de la medicina tradicional I ELS GENERATS PER LA Quiropràctica. A l’estudi, va tractar a dos grups amb la mateixa preocupació: la seva incapacitat per anar al seu lloc de treball segut al seu estat de salut. Al primer grup se’ls hi va tractar alopàticament i al segon quiropràcticament. Els resultats van ser excepcionals a favor de la quiropràctica en percentatges superiors al 50%, en quant a benestar i estalvi. Els pacients dels grup mèdic van perdre 32 dies de treball, mentre que les cures quiropràctiques es van absentar del seu lloc de treball 15 .6 dies. Sota cura quiropràctica els treballadors van anar al seu lloc de treball en el 47.8% dels casos, mentre que només ho va fer un 21% dels tractats mèdicament. Van agafar baixes superiors als 2 mesos un 13.2% dels casos davant d’un 6.7% de les cures quiropràctiques. El cost mensual dels primers va ascendir als 2.600 dòlars mentre que el del grup cura amb la quiropràctica va ser de 1.370 dòlars, 1.230 dòlars menys. A la vsita d’aquestes xifres la quiropràctica resulta ser efectiva en el manteniment i potenciació de la salut i la qualitat de vida amb costos superiors en un 50% als generats per la medicina tradicional.