Subluxacions i Traumes de naixement

S’han realitzat molts estudis sobre els traumes durant el part i les subluxacions. Un d’ells porta el nom de: “Blocked Atlanto Nerve Syndrome” per el Dr. G. Gutmann (Manuelle Medicine 25 (1987): 5-10).

El Dr. Gutmann va fer un estudi amb 1000 nadons i nens amb infeccions d’oïda que van revelar que els nervis bloquejats eren el resultat d’un desalineament (subluxació) a la zona cervical. El bloqueig sobre aquests nervis contribueix directament a disminuir la reacció del sistema nerviós (“motor central”); poca resistència a la infecció i inclús, augment de la susceptibilitat a l’oïda, nas i gola, les considera les conseqüències més comuns d’aquests desplaçaments o subluxacions cervicals.

El Dr. Gutmann recomana fer un estudi i seguiment d’aquesta zona després del naixement, amb ajustos quiropràctics si fos necessari.

“el poder dels ajustos deixa fora qualsevol altre tractament, especialment els de tipus farmacèutic” diu.

El Dr. Gutmann, basant-se en el estudi que va realitzar, va arribar a la conclusió que fins el 80% del sistema nerviós automàtic dels nens no funciona òptimament. És important saber que la funció principal d’aquest sistema és reparar, curar i regularles parts del cos. Una vegada aconseguit, podrem dir que gaudim d’una plena salut. El Dr. Gutmann va concloure que aquesta pèrdua de funcionalitat es degut a les subluxacions a la zona cervical.

Un altre estudi realitzat a 316 nadons i nens amb dolors d’estómac, va revelar que el 94% del total va millorar considerablement amb les cures quiropràctiques.

(Klougart N., N. Nilsson, and J. Jacobsen, Infantile colic and Chiropractors: a study of 316 cases. JMPT ( agost de 1989 ): Vol.12:4)