LA QUIROPRÀCTICA AUGMENTA
LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES MAJORS

Els estudis demostren que la Quiropràctica millora notablement la qualitat de vida i la salut amb pacients d’avançada edat i, redueix la necessitat de prendre medicaments..

Un estudi realitzat per la Rand Corporation a l’any 1996 en un geriàtric nortamericà amb els pacients majors de 75 anys van incloure un detallat anàlisi de les dades obtingudes durant 3 anys. Aquest estudi, revela que els pacients que van rebre la cura Quiropràctica durant al menys 3 anys, van veure disminuir els seus símptomes, van obtenir millor qualitat de vida, van disminuir les malalties cròniques, es van haver d’administrar menys medicaments i van passar menys dies hospitalitzats que no pas aquells que no van rebre atenció quiropràctica.